Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης

ΑΡΧΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΕΓΑ: Συστήματα διοίκησης και σύγχρονες τεχνολογίες παραγωγής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν απόφοιτοι Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ, ή ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής. Προτεραιότητα συμμετοχής θα δοθεί σε αποφοίτους χωρίς μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, ενώ θα λαμβάνονται υπόψη και κοινωνικά κριτήρια (ηλικία, εισόδημα, ευπαθείς κοινωνικές ομάδες).

Το πρόγραμμα επιμόρφωσης παρέχεται δωρεάν.

Πρόκειται για ένα συμπαγές και εστιασμένο πρόγραμμα, το οποίο λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες των ενήλικων εκπαιδευομένων, οι οποίοι ενδέχεται να είναι εργαζόμενοι με αυξημένες υποχρεώσεις.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε 5 κύκλους των 150 ωρών έκαστος.

'Εχουν ξεκινήσει ήδη οι παρακάτω κύκλοι μαθημάτων ΠΕΓΑ ΜΠΔ:

Α' ΚΥΚΛΟΣ: Εντατικό Πρόγραμμα (Διά Ζώσης Διδασκαλία στα Χανιά + εξ' αποστάσεως) 'Εναρξη: Σάββατο 16 Μαϊου 2015 και ολοκληρώθηκε επιτυχώς στις 25 Ιουλίου 2015.

Β' ΚΥΚΛΟΣ: Ταχύρρυθμο Πρόγραμμα (Δια Ζώσης Διδασκαλία Ρέθυμνο + εξ' αποστάσεως) Έναρξη: Σάββατο 20 Ιουνίου 2015

Γ' ΚΥΚΛΟΣ: Καθημερινό Πρόγραμμα (Δια Ζώσης Διδασκαλία στην Ξάνθη + εξ' αποστάσεως) Έναρξη: Τρίτη 23 Ιουνίου 2015

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση για τον πρώτο κύκλο μέσω e-mail: (diavioumpd@isc.tuc.gr) μέχρι και τη Δευτέρα 17 Αυγούστου 2015 (τελευταία πρόσκληση!!), όπου θα δηλώνουν σε ποιον κύκλο υλοποίησης του προγράμματος επιθυμούν να συμμετάσχουν, καθώς και τον τρόπο και τον τόπο παρακολούθησης αυτού, συνοδευόμενη από το βιογραφικό τους σημείωμα, αντίγραφα πτυχίων, φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας και γενικότερα όλα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που αναφέρονται αναλυτικά στην αίτηση συμμετοχής.

Παρατείνεται η προθεσμία κατάθεσης νέων αιτήσεων μέσω του e-mail diavioumpd@isc.tuc.gr για τη συμπλήρωση των υπόλοιπων ελάχιστων θέσεων για τους επόμενους κύκλους (Δ' και Ε') μέχρι τη Δευτέρα 17 Αυγούστου 2015. Το πρόγραμμα των Δ' και Ε' κύκλων έχει διαμορφωθεί ως εξής:

Δ' ΚΥΚΛΟΣ: Εντατικό Πρόγραμμα (Δια ζώσης Διδασκαλία στα Χανιά + εξ' αποστάσεως) Έναρξη Σάββατο 22 Αυγούστου 2015.

Ε' ΚΥΚΛΟΣ: Καθημερινό Πρόγραμμα (Δια Ζώσης Διδασκαλία στα Χανιά + εξ' αποστάσεως) Έναρξη Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2015.

 

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι να συμπληρωθούν οι προβλεπόμενες θέσεις. Ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων είναι τα 25 άτομα ανά κύκλο επιμόρφωσης και οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να το παρακολουθήσουν είτε δια ζώσης στα Χανιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Σχολής ΜΠΔ (Δ3.004).

Με το πέρας των διαδικασιών αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφίων, θα καταρτιστεί ο τελικός πίνακας των συμμετεχόντων, οποίος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος. Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν και με προσωπικό e-mail στη διεύθυνση που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους.

 

 

Κατεβάστε την Αίτηση Συμμετοχής εδώ: (word , pdf)

 

 

 

tucdia viou